Do rąk czytelników trafia kolejna książka z Orędziami Adama Człowieka, współczesnego polskiego mistyka i wizjonera. Od 1990r. została powierzona mu przez Boga misja ukazywania sytuacji Kościoła, Polski i świata. Wraz z tą misją otrzymał symboliczne nowe imię: Adam Człowiek. Przez cały czas wypełniania misji pozostawał pod duchowym kierownictwem kapłanów i hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego, bezwarunkowo wierny Jego nauczaniu i posłuszny Niebu, aby pozostać w ukryciu.”

 

25 stycznia 2013
Święto nawrócenia św. Pawła

 

MATKA BOŻA: «W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz Człowiecze.

Moje drogie ziemskie dzieci, świat i cała ludzkość pozostaje niewzruszona i głucha na Moje matczyne wołanie. Im bardziej zbliża się Objawienie Chwały Mojego Syna, tym bardziej świat manifestuje swoją pozorną wolność i bunt przeciwko Bożemu Prawu. Jakże mało Moich dzieci rozumie ten czas jako walkę i próbę wiary. Pycha i zatwardziałość ogarnęły ludzkie serca. Lecz musicie pamiętać, że Bóg stoi ponad czasem i ponad całym stworzeniem i dlatego więcej nie pozwoli, by Jego Syn był obrażany i lekceważony. Ludzkość upadnie na kolana przed Majestatem Boga w momencie, kiedy Bóg objawi Swoją Chwałę, a Duch Święty ukaże istotę grzechu: jego skutki oraz konsekwencje. Ten sąd nad światem dokonuje się już teraz, Moje drogie dzieci, lecz objawi się w całej swojej pełni nad całym stworzeniem.

Zanim Mój Boski Syn powróci, by dokonać ostatecznego podziału i sądu nad całą ludzkością, świat musi poznać prawdę o grzechu. Poznanie prawdy nie jest jeszcze wygraną bitwą, Moje drogie dzieci, ponieważ gdy poznacie Prawdę, będziecie się musieli zdecydowanie opowiedzieć po stronie walczących o dobro lub zaniechać walki o nie. To jest także czas żniwa, gdyż dzisiaj ukazują się gorzkie i zepsute owoce życia bez Boga! Wiele pokoleń zostało zwiedzionych, przez wiele lat szatan wlewał swoją truciznę fałszu, lecz teraz nadchodzi czas objawienia się blasku prawdy, w którym ludzkość będzie musiała doświadczyć tych gorzkich owoców swoich czynów. I w blasku tej objawionej prawdy dokona się sąd nad narodami, aby oddzielić prawdziwą drogę od fałszywej. Czas żniwa to także czas dobrych owoców, które wzbudza Duch Święty, nieustannie wspierając Kościół i całe stworzenie, posyłając obfitość darów łask i charyzmatów.

Ciemność, której teraz doświadczacie, Moje ziemskie dzieci, jest jednak znakiem, który jeszcze bardziej powinien umacniać w was wiarę i chrześcijańską nadzieję. Takie jest także Moje Matczyne posłannictwo, aby zapewnić was, że jesteście bezpieczni w Moich Matczynych Ramionach i w Moim Niepokalanym Sercu. Przez poświęcenie się Mojemu Sercu stajecie się coraz bardziej wrażliwi na otaczający was świat. Każdy, kto należy do Mojego Boskiego Syna i do Mnie, coraz jaśniej widzi zagrożenia i otaczające zło. Każdy z was, kto w prawdzie i miłości podąża za Moim Boskim Synem, rozumie, jak poważny jest ten czas, i przyjmuje krzyż jako wynagrodzenie Bogu za zniewagi wyrządzane Mu przez niewdzięczną ludzkość. Dlatego powtarzam wam, Moje kochane ziemskie dzieci, że w was już teraz dokonuje się sąd Ducha Świętego, który polega na tym, że światło zostaje oddzielone od ciemności. Zrozumcie, Moje dzieci, że grzech to nie tylko pogwałcenie Bożych przykazań, lecz w całym wymiarze stworzenia oznacza on niewiarę w mesjańskie posłannictwo Mojego Boskiego Syna. To zatwardziałość serc i brak postanowienia poprawy, które są grzechami przeciwko Duchowi Świętemu. Sąd Ducha Świętego dokonuje się w was i w Kościele Mojego Boskiego Syna właśnie w tym czasie podziału (który staje się coraz bardziej widoczny) na to, co należy do Boga i na to, co jest przeciwne Bogu.

Doświadczenie ciemności jest potrzebne, abyście mogli wzrastać w wierze, abyście nie porzucali nadziei. Mój Boski Syn trzy dni przebywał w grobie, zanim zajaśniał blask Jego zmartwychwstania i ponownie światło rozproszyło ciemności. Ta ciemność i cisza grobu dotknie Kościoła, który zostaje poddany najtrudniejszej próbie dochowania wierności i zachowania wiary w rzeczywistą obecność Mojego Boskiego Syna w Najświętszym Sakramencie! Nie ma nic bardziej gorszącego, Moje drogie dzieci, jak odebranie czci i wiary w realną Obecność Mojego Boskiego Syna!

Czy nie zauważyliście, że w ostatnim czasie wielka rana została już zadana Kościołowi poprzez szerzący się brak należnej czci i wiary w Ciało i Krew Mojego Boskiego Syna w Najświętszym Sakramencie? Ta pokusa wkradła się już do Świętej Matki Kościoła! Szatan domaga się coraz bardziej, aby to przed nim zgiąć kolana, aby jemu oddawać cześć. On wie, że jego klęską jest nawrócenie człowieka. Dlatego czyni wszystko, aby ludzkość trwała w zatwardziałości serc, aby ludzkie serca napełnione były strachem i trwogą. Posyła swoich „proroków”, by obwieszczali zniszczenie i nieuchronny koniec świata.

Wy jednak, Moje małe dzieci, podążajcie w nadziei i rozważajcie Słowo Boże. Zauważcie, że po „godzinie Damaszku”, którą przeżył apostoł Paweł, nastąpiło jego nawrócenie i z prześladowcy stał się gorliwym głosicielem Chrystusa i Jego Ewangelii. Nie wszyscy zdajecie sobie sprawę, jak wielkiej mocy, siły i odwagi udziela Duch Święty tym duszom, które szczerze pokutują i nawracają się do Boga całym swoim sercem! Tak będzie z tymi, którzy przyjmą światłość rozjaśniającą umysły i serca.

Rozważajcie Moje słowa. Kocham was bardzo i błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Żródło: Adam Człowiek, „Oto czynię wszystko nowe”
             Orędzia z lat 2013 – 2014

 

 

 

Kategorie: Maryja