Modlitwa do Anioła Stróża

     Aniele, który żyjesz w bezkresnym świetle Chrystusa i dzięki łaskawemu poleceniu Boga od początku do końca życia i w sposób cudowny strzeżesz moich kroków, do Ciebie kieruję moją serdeczną modlitwę, prawdziwa światłości, która błyszczysz jak gwiazda na sklepieniu niebieskim i w sercu Boga.

     Ty, który strzeżesz mojej duszy jak najcenniejszego dla siebie skarbu, daj mi światło dla poznania twojej miłości oraz miłości Jezusa w moim życiu.

     Ochraniaj moją duszę przed ustawicznymi atakami diabła, abym nie stracił z oczu prawdziwej miłości i abym nie zagubił się na mrocznych drogach.

     Broń jej od ciemności grzechu, który mógłby wymazać jej prawdziwą tożsamość, obraz miłości Chrystusa.

     Mój Aniele Stróżu, prowadź moje życie ku horyzontom prawdziwego pokoju, który tylko Chrystus może ustanowić; umacniaj moją wiarę, aby w każdym powiewie rozpoznawała znak miłości Boga i niebieskiej Matki. Podtrzymuj we mnie pragnienie naśladowania życia Chrystusa i życia Świętych, którzy razem z tobą jaśnieją w wieczności jak błyszczące gwiazdy.

     Daj mi, z twoją pomocą, wejść do królestwa światła, w którym jedyną rzeczywistością jest miłość i spraw, aby moja dusza już tu na ziemi mogła promieniować światłem prawdziwej miłości.

     Broń mnie przed zagrożeniami ciała wystawionego na zasadzki zła, opiekuj się mną w chorobach, znaku miłości Chrystusa i narzędziu wewnętrznego doskonalenia oraz pokuty.

     Przede wszystkim, mój Aniele Stróżu, zachęcaj mnie do miłowania każdego człowieka miłością Bożą; ucz mnie, że tylko miłość jest uniwersalną siłą, która pobudza Duchy niebieskie; jest jedynym blaskiem, który może rozproszyć ciemności grzechu, jedyną drogą, która prowadzi do zbawienia.

     Spraw, abym rozpoznawał w tobie nadzwyczajnego sprzymierzeńca i obrońcę w walce przeciwko szatanowi i jego oszustwom.

     Rozlewaj wokół mnie, teraz i zawsze, pokój, jakim jesteś spowity przez całą wieczność; uczyń moje serce gotowym do przyjmowania słowa Bożego i do dziękowania tobie za wszystkie dobrodziejstwa, jakich mi udzielisz w życiu i poza życiem, w spotkaniu z Jezusem Zbawicielem.

     O Duchy niebieskie, przyjaciele ludzi i słudzy Boga, pomagajcie mi w wędrowaniu drogami życia do niebieskiej ojczyzny. Amen.