Potężna modlitwa oddania się pod opiekę Aniołów

O JEDYNY I TROISTY, WSZECHMOCNY I WIECZNY BOŻE!

       Przed błaganiem świętych Aniołów i prośbą o ich pomoc, my, Twoi słudzy, padamy do Twoich stóp i uwielbiamy Cię, Ojcze i Synu i Duchu Święty! Bądź uwielbiony i pochwalony na wieki, a twoi Aniołowie i ludzie, których stworzyłeś, niech oddają Ci cześć, niech Cię miłują i niech Ci służą, o Święty, Mocny i Nieśmiertalny BOŻE!

Także Ty, Maryjo, Królowo wszystkich Aniołów, przyjmij łaskawie nasze błaganie za Twoje sługi i złóż je u Tronu Najwyższego. Ty, która wszystko możesz potęgą Twojej prośby i jesteś Pośredniczką wszystkich łask, spraw, abyśmy znaleźli łaskę, zbawienie i pomoc! Amen.

       O święci Aniołowie, możni i wielcy! Zostaliście nam dani przez BOGA, jako opieka dla nas i pomoc! 

Błagamy was w imię BOGA Jedynego i Troistego:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was w Imię Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was w Imię Wszechmocnego Jezusa:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was przez Rany Naszego Pana Jezusa Chrystusa:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was przez wszystkie męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was przez święte Słowo BOGA:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was przez Serce Naszego Pana Jezusa Chrystusa:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was w Imię Miłości BOGA dla nas biednych:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was w imię wierności BOGA wobec nas biednych:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was w imię Miłosiedzia BOGA dla nas biednych:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was w Imię Maryi, Matki BOGA i Matki naszej:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was w Imię Maryi, Królowej nieba i ziemi:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was w Imię Maryi, waszej Królowej i Pani:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was przez waszą własną szczęśliwość:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was przez waszą własną wierność:
pospieszcie nam z pomocą!
Błagamy was przez wasze zaangażowanie w walce dla Królestwa BOGA:
pospieszcie nam z pomocą!

Błagamy was:
zasłońcie nas waszą tarczą!
Błagamy was:
brońcie nas waszym mieczem!
Błagamy was:
oświecajcie nas waszym światłem!
Błagamy was:
chrońcie nas pod opiekuńczym płaszczem Maryi!
Błagamy was:
ukryjcie nas w Sercu Maryi!
Błagamy was:
złóżcie nas w ręce Maryi!
Błagamy was:
pokażcie nam drogę do bramy życia: otwartego Serca Naszego Pana!
Błagamy was:
prowadźcie nas bezpiecznie do Domu Ojca!
Wy wszyscy, dziewięć Chórów błogosławionych Duchów:
pospieszcie nam z pomocą!
Wy, którzy zostaliście dani nam przez BOGA jako nasi szczególni opiekunowie:
pospieszcie nam z pomocą!

POSPIESZAJCIE, POMAGAJCIE NAM, BŁAGAMY WAS!

Najdroższa Krew Naszego Pana i Króla została wylana dla nas, biednych:
błagamy was, pospieszajcie, aby nam pomóc!
Serce Naszego Pana i Króla bije miłością do nas, biednych:
błagamy was, pospieszajcie, aby nam pomóc!
Niepokalane Serce Najświętszej Maryi bije miłością do nas, biednych:
błagamy was, pospieszajcie, aby nam pomóc!

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE!
Książę Wojsk Niebieskich, Zwycięzco piekielnego smoka, otrzymałeś od BOGA siłę i władzę do zniszczenia pokorą, pychy mocy ciemności!
Błagamy Cię,
pomóż nam mieć prawdziwą pokorę serca, nieugiętą wierność w nieustannym wypełnianiu woli BOGA oraz siłę w cierpieniu i w potrzebie!

ŚWIĘTY GABRIELU ARCHANIELE!
Aniele Wcielenia, wierny Posłańcu BOGA, otwórz nasze uszy na wezwania i zaproszenia miłującego Serca Naszego Pana!
Błagamy cię,
bądź zawsze przed naszymi oczami, abyśmy dobrze rozumieli słowo BOGA, stosowali się do niego, byli mu posłuszni i doprowadzali do końca to, czego Bóg chce od nas! Pomagaj nam być czuwającymi i przygotowanymi, aby Pan przy swoim przyjściu zastał nas przytomnymi!

ŚWIĘTY RAFALE ARCHANIELE!
Strzało miłości i Uzdrowienie od BOGA!
Błagamy cię,
zrań nasze serce gorącą miłością BOGA i spraw, aby ta rana nigdy się nie zamknęła, abyśmy także w codziennym życiu zawsze mogli pozostawać na drodze miłości, i wszystko zwyciężać miłością!

WSPOMAGAJCIE NAS, ŚWIĘCI I SŁAWNI BRACIA, SŁUDZY BOGA I NASI PRZYJACIELE!

Brońcie nas przed nami samymi,
przed naszym tchórzostwem i oziębłością,
przed naszym egoizmem,
przed naszą żądzą posiadania,
przed zazdrością, przed nieufnością, przed chciwością 
i przed pragnieniem bycia podziwianymi!

Uwalniajcie nas z niewoli grzechu i z przywiązania do rzeczy ziemskich!

Zdejmijcie nam z oczu opaskę, jaką sami sobie nałożyliśmy,
aby nie widzieć nędzy, jaka nas otacza i aby w ten sposób wpatrywać się jedynie w siebie i pobłażać sobie!

Wzbudźcie w naszym sercu postanowienie szukania BOGA z nieustającym pragnieniem, ze skruchą i z miłością!

Spoglądajcie na Najdroższą Krew Naszego Pana wylaną dla nas, nędznych!

Patrzcie na łzy, jakie wasza Królowa wypłakała z powodu nas, nędznych!

Popatrzcie na obraz BOGA,
który On sam odcisnął w naszej duszy,
a który obecnie jest niszczony przez nasze grzechy!

Pomagajcie nam poznawać i wielbić BOGA, abyśmy miłowali Go i służyli Mu!

Pomagajcie nam w walce przeciwko mocom ciemności,
które nas otaczają i niepostrzeżenie nas dręczą!
Pomagajcie nam, aby nikt z nas nie został zgubiony,
abyśmy kiedyś, radując się, byli zjednoczeni w wiecznej szczęśliwości! Amen!.

ŚWIĘTY MICHALE,
Bądź przy nas ze wszystkimi Aniołami, pomagaj nam i módl się za nami!

ŚWIĘTY GABRIELU,
Bądź przy nas ze wszystkimi Aniołami, pomagaj nam i módl się za nami!

ŚWIĘTY RAFALE,
Bądź przy nas ze wszystkimi Aniołami, pomagaj nam i módl się za nami!

Aniele BOŻY, który jesteś moim Stróżem, oświecaj, strzeż, podtrzymuj mnie i opiekuj się mną, który Tobie zostałem powierzony przez Boże Miłosierdzie. Amen.