Potęga Maryi w walce z szatanem
Zapowiedź Tryumfu Niepokalanej
Św. Michał Archanioł Hetmanem Maryi
List od Boga do człowieka
Objawienia Matki Bożej w Kibeho
Maryja miażdżąca Lucyfera
Nawrócenie przez Maryję
Różaniec do granic
Czasy ostateczne - Maryja ratunkiem