1) Szczególnie poprzez ofiary na Msze święte, których nic nie jest w stanie zastąpić.

2) Zastępcze cierpienia pokutne. Każde cierpienie, czy cielesne, czy duchowe, które podejmuje się dla dusz w czyśćcu, przynosi im dużą ulgę.

3) Różaniec to po mszy najbardziej skuteczny środek pomocy duszom czyśćcowym. Wyzwala on codziennie wiele dusz, które bez niego musiałyby cierpieć jeszcze wiele lat.

4) Dużą ulgę przynieść może także droga krzyżowa.

5) Dusze czyśćcowe mówią, że nieocenione są odpusty. Są one przyznaniem im zadośduczynienia, jakie Jezus Chrystus uczynił Bogu Ojcu w niebie. Kto za życia często ofiarowuje odpusty za dusze cierpiące w czyśćcu, również w godzinie śmierci otrzyma prędzej niż inni łaskę odpustu zupełnego. Okrucieństwem jest niewykorzystanie tych skarbów Kościoła dla dusz cierpiących w czyśćcu. Podobnym okrucieństwem byłoby, gdyby człowiek stał przed górą złotych monet i miał możliwość brać z niej, ile zechce, aby podzielić się z cierpiącymi biedę, którzy z tej góry nic wziąć nie mogą, lecz nie zadałby sobie trudu, by wyciągnąć po nie rękę.

6) Jałmużna i dobre uczynki, zwłaszcza ofiary pieniężne na misje święte na świecie.

7) Duszom czyśćcowym pomagać ma również palenie świec, głównie, dlatego, że jest to akt uwagi i miłości, a poza tym – świece są poświęcone i rozświetlają ciemności dusz w czyśćcu.

8) Także kropienie wodą święconą łagodzi cierpienia. Pewnego dnia wychodząc z domu Maria Simma pokropiła go wodą za dusze czyśćcowe.
Usłyszała wtedy głos: „Więcej!”

Wszystkie te sposoby pomagają duszom cierpiącym w czyśćcu, ale nie w jednakowy sposób. Jeżeli ktoś w życiu ziemskim nie doceniał Mszy świętej, to nie będzie ona dla niego skuteczna i w czyśćcu. Kto miał twarde serce dla drugiego człowieka, otrzyma mało pomocy. Ciężko pokutować muszą także ci, którzy zgrzeszyli zniesławieniem innych. Ten
zaś, kto miał dla innych otwarte serce, otrzyma dużą pomoc. Pewna dusza, która wprawdzie zaniedbywała Mszę świętą, ale niegdyś za życia zamówiła osiem Mszy świętych za duszę zmarłej osoby, mogła z tego powodu poprosić o osiem Mszy dla złagodzenia własnych cierpień.

 

 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA I DUSZE CZYŚĆCOWE

 

Najświętsza Maryja Panna jest dla dusz czyśćcowych Matką Miłosierdzia. Kiedy w czyśćcu słychać Jej imię, dusze bardzo się radują. W dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
pewna dusza powiedziała, że Matka Boża w chwili śmierci prosiła Jezusa, żeby wyzwolił wszystkie dusze, które wówczas znajdowały się w czyśćcu, a Chrystus wypełnił tę prośbę
swojej Matki podczas Jej powrotu do domu Ojca. Te dusze towarzyszyły Maryi, jako orszak w drodze do nieba, ponieważ
wtedy ukoronowana została na Matkę Miłosierdzia i Matkę
Łaski Bożej. Maryja rozdziela w czyśćcu łaski zgodnie z wolą Boga. Często przechodzi przez czyściec.
Tak widziała to Maria Simma.

 

czysciec

 

CZY ODPUST ZUPEŁNY POMAGA W GODZINIE ŚMIERCI?

 

Zdarzyło się, że pewien człowiek poprosił, abym zapytała o jego zmarłą żonę. Odpowiedź brzmiała, że ta kobieta przebywa jeszcze w czyśćcu. Osobliwe było to, że kobieta ta była w wielu stowarzyszeniach, w których można otrzymać odpust zupełny w godzinę śmierci. Można by, więc
przypuszczać, że nie powinna znaleźć się w czyśćcu. Zapytałam jedną z dusz, jak to możliwe, i usłyszałam następujące wyjaśnienie: Aby móc uzyskać dla siebie odpust zupełny, dusza musi być całkowicie wolna od jakiegokolwiek przywiązania do rzeczy ziemskich. Jest to konieczny, ale bardzo trudny warunek. Wyobraźmy sobie na przykład matkę pięciorga dzieci leżącą na łożu śmierci, która w tej sytuacji ma powiedzieć do Boga: „Panie, pragnę tylko, by działa się wola
Twoja, daj mi życie lub śmierć, jak zechcesz”. Taka postawa wymaga, by już wcześniej również tak żyć, z pełnym poddaniem się woli Boga.

Kategorie: Dusze czyśćcowe