Kapłani egzorcyści bardzo często wspominają o nieocenionej pomocy jakiej doświadczają od Matki Bożej podczas egzorcyzmów. Jest prawdą, że Maryja jest pogromczynią szatana i wszędzie gdzie się pojawi tam szatan jest sparaliżowany i unicestwiony. Pamiętamy wyrok jaki usłyszał od Boga „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Księga Rodzaju 3,15).

 

Maria z Agredy (katolicka mistyczka której objawiała się Matka Boża), w swojej książce „Mistyczne Miasto Boże” pisze:

Opatrzność Boska chciała, aby przez cały czas przebywania naszego Zbawiciela na ziemi Lucyfer nigdy nie miał pewności, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i Zbawicielem ludzi. Dlatego nie wiedział również, że Maryja jest prawdziwą Matką Boga i ową Niewiastą, która zetrze w proch jego głowę. Zapewne Lucyfer domyślał się, że Jezus jest Bogiem widząc jego cuda, wiedział bowiem dobrze, że Bóg przyjmie ciało ludzkie. Jednak w swojej pysze uważał za rzecz niemożliwą, aby Syn Boga miał się ukazać w tak biednej i upokarzającej postaci. Dopiero, więc u stóp krzyża miał się dowiedzieć o Boskości Chrystusa i zostać zwyciężony siłą cierpienia i śmierci Jezusa.

Z powyższego filmu można się wiele dowiedzieć o roli i stanowisku jakie zajmuje Maryja w Kościele Katolickim. To nie jest jak to mówią protestanci „zwykła kobieta”, która urodziła Jezusa Chrystusa i na tym Jej rola się zakończyła. Jest to owa „Niewiasta obleczona w słońce z księżycem pod stopami” z Księgi Apokalipsy którą ujrzał św Jan.

 

Kategorie: Maryja