Strona Armia Maryi powstała w odpowiedzi na wezwanie Maryi  jakie skierowała do siostry Łucji w Fatimie. W jednym z objawień, Matka Boża przekazała Łucji słowa; „Jezus chce posłużyć się tobą, abym była bardziej znana i miłowana. Chce zaprowadzić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”.

10 XII 1925 r. Matka Boża objawiając się siostrze Łucji, ukazała jej swoje Serce otoczone cierniami i powiedziała: „Spójrz, córko moja na to Serce otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią mnie co chwilę bluźnierstwami i zniewagami. Ty przynajmniej staraj się pocieszać Mnie, i oznajmij w moim Imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z Łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię Świętą, odmówią Różaniec i będą mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu Tajemnic Różańca Świętego, a to wszystko, aby wynagrodzić mojemu Niepokalanemu Sercu”.
W jednym z kolejnych objawień Matka Boża powiedziała: „Jeśli ludzie się nie nawrócą, Bóg ześle karę, jakiej świat jeszcze nie widział”, ale „na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.
W dobie dzisiejszych niespokojnych czasów wezwania Matki Bożej wydają się być coraz bardziej naglące. Cały świat trzeszczy w posadach, zagrożenie wojną nuklearną jest jak najbardziej realne, islamizacja europy trwa pełną parą, „wielkie odstępstwo” ludzi od Boga stało się faktem. 

Papież Jan Paweł II zapytany w 1981r. o trzecią tajemnicę fatimską , wziął do ręki różaniec i powiedział: „Oto lekarstwo na nieszczęścia, na zło, módlcie się, i nie pytajcie o nic innego. Zaufajcie Matce Bożej. Musimy przygotować się w niedługim czasie do przetrzymania wielkich rzeczy, które będą od nas wymagać gotowości, nawet utraty życia i oddania całego siebie Chrystusowi i dla Chrystusa. Przez wasze i moje modlitwy możliwe jest złagodzenie tej próby, ale nie jest możliwe odwrócenie jej, gdyż tylko w ten sposób Kościół być może zostanie zbawiony. Ile razy odnowa Kościoła kąpała się we krwi? Tym razem też nie będzie inaczej. Musimy być silni i przygotowani, aby stawić czoło zbliżającym się próbom. Musimy zaufać Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce i być gorliwymi w odmawianiu różańca, bardzo gorliwymi”.

Dlatego róbmy wszystko, aby Maryja była BARDZIEJ ZNANA I MIŁOWANA! bo tak jak sama powiedziała „w moim Niepokalanym Sercu, Jezus przygotował ratunek dla świata”.

 

 

Kategorie: Maryja