W San Colombo w XIXw. na terenie Hiszpanii żyła siostra Filomena karmelitanka bosa, która umarła w opinii świętości. W gorących modlitwach zapytywała Boga, co należy czynić, aby zapewnić większą chwałę Kościołowi. Wtedy objawił się jej św. Michał Archanioł i rzekł do niej 3 razy na potwierdzenie powagi i ważności tego co mowi – „Rozgłaszaj moją wielkość. Głoś wszędzie o mojej wielkości. Mów wiele o mojej potędze…”. Świątobliwa Filomena uświadomiła sobie wtedy niezmierną potęgę i władzę tego Archanioła. Zrozumiała że spośród duchów niebieskich jest on najdoskonalszym i w miłości najbardziej podobnym do samego Boga. Że swoich czcicieli szczególną otacza opieką w życiu, przy śmierci i po zgonie. W kolejnym objawieniu św. Michał Archanioł powiedział również – „Szczęsliwy naród, szczęsliwe miasto, szczęśliwa rodzina, szczęśliwy człowiek, którzy mnie się poświęcą, ci bowiem nie zginą”.
Tradycja mówi, że św. Michał Archanioł wprowadza dusze do nieba, a swoich czcicieli broni na Sądzie przed Bogiem i wyprowadza z czyśćca w swoje święto. 

Akt zawierzenia św. Michałowi Archaniołowi

Najchwalebniejszy Książę chórów anielskich
dzielny obrońco Boga Najwyższego
gorliwy miłośniku Chwały Bożej
postrachu zbuntowanych aniołów
umiłowanie i radości aniołów sprawiedliwych
Św. Michale Archaniele
pragnąc należeć do grona Twoich czcicieli
Tobie ofiaruję się i poświęcam.

Oddaję Twojej czujnej opiece siebie samego,
moją rodzinę, moją pracę, przyjaciół
i wszystko to co posiadam .
Będąc biednym grzesznikiem, mizerna jest moja ofiara,
ale Ty nie pogardzisz uczuciami mego serca.
Pamiętaj, że od dzisiaj jestem pod Twoją szczególną opieką, proszę Cie więc,
nie opuszczaj mnie przez całe moje życie .

Wybłagaj mi u Pana, przebaczenie moich licznych i ciężkich grzechów,
łaskę ukochania całym sercem mojego Boga, drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
najsłodszej Matki Maryi i wszystkich ludzi, moich braci,
umiłowanych przez Boga Ojca i odkupionych przez Syna Bożego.

Upraszaj mi wszelką pomoc niezbędną, do otrzymania korony chwały niebieskiej.
Broń mnie zawsze od nieprzyjaciół mojej duszy,
a w sposób szczególny w ostatnim momencie mego życia.

Przybądź mi z pomocą o chwalebny Archaniele,
bądź przy mnie podczas duchowych zmagań, oddal ode mnie w czeluści piekielne
anioła sprzeniewierzonego i pysznego, którego pokonałeś i upokorzyłeś,
podczas walki na niebie.

Zaprowadź mnie przed Tron Boga Najwyższego, abym głosił razem z Tobą,
o Święty Michale Archaniele, i ze wszystkimi Aniołami cześć, chwałę i dziękczynienie
Temu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Michał Archanioł

Modlitwa Papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła

       24 kwietnia 1994r. św. Jan Paweł II podczas medytacji południowej powiedział o tej modlitwie następujące słowa – „Chociaż w obecnej sytuacji nie odmawia się już tej modlitwy pod koniec celebracji eucharystycznej, zapraszam was wszystkich abyście jej nie zapomnieli, abyście ją odmawiali, aby otrzymć pomoc w walce z siłami ciemności i przeciw duchowi tego świata…”
       Czciciele świętego Michała Archanioła odmawiają ją bardzo często, nawet co godzinę, a wieczorem tyle razy powtarzają ten egzorcyzm prosty ile jest godzin w trakcie snu, aby ich strzegł święty Michał Archanioł.

„Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła, Amen”.